Pages

Monday, May 4, 2009

அறிமுகம்

புதிய முகம் இங்கு எதைப்பத்தி வேண்டாலும் பேசலாம் அரசியல் ஆன்மிகம் விளையாடு இறக்கம் வசதி ஏல்மை புதியனை பழயனை இப்படி அப்பரோ என்ன ஆரபிபோமா !

1 comment:

raja vamsam said...

தெரியாததை தெரிந்து கொல்வது நல்ல முயர்சி

Post a Comment

புத்திமதி சொல்வது உங்கள் கடமை